Optagelsesprøve HF

Optagelsesprøve og optagelsessamtale HF

Der afholdes en tidlig optagelsesprøve den 14. juni 2019 for de ansøgere, der med sikkerhed skal aflægge optagelsesprøve. Dette omfatter bla. ansøgere 

  • fra prøvefrie skoler og ansøgere som har været syge til de tidlige skriftlige eller mundtlige prøver til folkeskolens afgangseksamen.

Derudover vil 10. klasses ansøgere, der er vurderet ikke-uddannelsesparate ved den endelige uddannelsesparathedsvurdering, blive indkaldt til den tidlige optagelsesprøve, selv om de eventuelt har mulighed for optagelse ved at opnå mindst 6,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Herudover afholdes der en sen optagelsesprøve den 6. august 2019 for øvrige ansøgere. Dette omfatter bla. ansøgere

  • der er vurderet uddannelsesparate, men som ikke består folkeskolens afgangseksamen samt ansøgere der får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 i gennemsnit fra de lovbundne prøver.

Denne prøve kan også anvendes som andet prøveforsøg og evt. sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve. 

Ansøgere som ikke har søgt i direkte forlængelse af 9. eller 10 klasse indkaldes til en optagelsessamtale.

Selve optagelsesprøven og optagelsessamtalen

Optagelsesprøven er en 4 timers skriftlig prøve, og fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi indgår i prøven. Det vil være en samlet prøve med enkeltfaglige spørgsmål.

Bedømmelsen foretages som en samlet vurdering af ansøgerens individuelle besvarelse.

Umiddelbart efter resultatet af optagelsesprøven gennemfører skolen en optagelsessamtale. Optagelsessamtalen tager udgangspunkt i den seneste uddannelsesparathedsvurdering, ansøgerens studievalgsportfolio samt resultatet af optagelsesprøven. Herefter foreligger et samlet resultat af optagelsesprøve og -samtale.


Se video, grafik samt læs om ansøgningsprocessen og de nye adgangskrav fra 9. klasse (Uddannelsesguiden)

Se video, grafik og læs om ansøgningsprocessen og de nye adgangskrav fra 10. klasse (Uddannelsesguiden)


Optagelsesbekendtgørelsen (UVM)