Information om coronasituationen

16. april kl. 10.30

I forbindelse med delvis genåbning af skolen mandag den 20. april, kan I her læse retningslinjerne gældende for elever og personale:

Instruks til elever

Instruks til personale


7. april kl. 14:18

Statsministeren meddelte i går, at nedlukningen af uddannelserne fortsætter frem til og med 10. maj. Dermed fortsætter eleverne med virtuel undervisning som hidtil.

Samtidig blev det dog også meddelt, at afgangselever (2.HF og 3.g) i et vist omfang vil kunne begynde at møde frem på skolen igen efter 15. april. Der vil formentlig være en række restriktioner forbundet med et eventuelt fremmøde. Vi afventer stadig sundhedsmyndighedernes og Undervisningsministeriets nærmere retningslinjer herfor, og derfor kan vi desværre endnu ikke sige mere om tidspunkt, omfang og retningslinjer for afgangselevernes fremmøde . Vi vender tilbage med mere information via Lectio til eleverne, når vi ved mere.

Der arbejdes fra politisk side også på en central udmelding om, hvorledes vi skal håndtere eksamen. Når vi ved mere, orienterer vi alle elever via Lectio.

Derudover er der også mange elever, der har søgt ind på Vordingborg Gymnasium & HF efter sommerferien. Nogle af jer er varslet at skulle til en optagelsesprøve i slutningen af april. Også her afventer vi nærmere retningslinjer fra Undervisningsministeriet. Så snart vi ved mere, kontakter vi ansøgerne via e-boks.

Venlig hilsen
Jakob Stubgaard
Rektor


23. marts: 

På baggrund af de seneste retningslinjer fra Regeringen lukkes skolen midlertidigt frem til og med 2. påskedag - den 13. april 2020.


16. marts kl. 13.15:

Vi oplever desværre, at Lectio i dag er meget ustablit, og derfor kan det være svært for både elever og lærere at afvikle den planlagte virtuelle undervisning på rigtig mange skoler. Vi ved, at der arbejdes på sagen, og indtil systemet virker igen, så håber vi på tålmodighed fra jer alle sammen.


Brev sendt til forældre i e-boks 12. marts

Kære forældre

På baggrund af de seneste retningslinjer fra Regeringen lukkes skolen midlertidigt fra torsdag den 12. marts og foreløbig til og med fredag den 27. marts. Eleverne må derfor IKKE komme på skolen i denne periode.

Al undervisning i dag (torsdag) er aflyst, men fra og med fredag vil der være virtuel undervisning på ALLE hold. Eleverne har således ikke fri, men skal arbejde hjemmefra. Derfor skal eleverne holde sig godt orienteret i Lectio, hvor der løbende vil blive givet nye informationer fra såvel lærere og skolens ledelse.

I perioden vil lærerne også kunne vejlede virtuelt i forbindelse med afvikling af større skriftlige opgaver som eksempelvis SRP (for 3g) og SSO (for 2HF). Det vender vi tilbage med mere information om til eleverne senere.

Der kan løbende iværksættes nye tiltag, hvorfor det er særdeles vigtigt, at eleverne holder sig godt orienterede i Lectio.

Opdateringer af relevans for forældre vil blive lagt på skolens hjemmeside.

Der er tale om en helt ekstraordinær situation. Vi skal gøre vores bedste for, at vi kommer så godt igennem som overhovedet muligt, og så glæder vi os til at se eleverne igen, når vi kommer ud på den anden side.

Venlig hilsen
Jakob Stubgaard


11. marts 2020 kl. 21.23

Skolen lukker

På baggrund af den seneste udmelding fra Regeringen lukkes skolen midlertidigt for elever fra torsdag den 12. marts og indtil videre frem til og med fredag den 27. marts.

Lærerne vil arbejde hjemmefra, og der arbejdes frem imod at lærerne planlægger virtuel undervisning på alle hold.

Nærmere information følger snarest.

Ved spørgsmål kontaktes skolens kontor fra i morgen tidlig.

Rektor


Information om corona-virus/covid-19

11. marts 2020 kl. 13.12

Kære forældre

Der er rigtig meget fokus på Coronavirus i øjeblikket, og det præger naturligvis også hverdagen på skolen.

Vi følger hele tiden de vejledninger og råd vi får fra sundhedsmyndighederne. Konkret kan det betyde, at nogle arrangementer aflyses eller udskydes, men indtil videre fortsætter undervisningen i øvrigt planmæssigt. Jeg kan oplyse, at vi i skrivende stund ikke har kendskab til at nogle af vores elever eller ansatte skulle være smittet med Corona-virus.

Som det er fremgået af de lokale medier, så har vi i denne uge nogle klasser i udlandet på studierejse. Vi sendte dem afsted i overensstemmelse med anbefalingerne fra Udenrigsministeriets rejsevejledning. I løbet af mandag aften viste det sig, at regeringen i Italien, for at undgå spredning fra de nordlige regioner i landet, ville indføre så omfattende restriktioner i Rom, at vi vurderede, at det var bedst at hente eleverne hjem med det samme. De resterende 3 klasser kommer efter planen hjem til Danmark igen fredag. Alle har det i øvrigt godt.

Vi har besluttet, at de klasser der er kommet hjem fra Rom først møder igen på mandag, som alligevel var første planlagte undervisningsdag. Anbefalingerne fra myndighederne lyder på, at de hjemvendte elever og lærere ikke skal i karantæne, men de skal naturligvis være opmærksomme på symptomer på smitte og i givet fald kontakte egen læge. Se i øvrigt https://www.sst.dk/corona.

I kan holde jer opdateret omkring ændringer på skolen via vores hjemmeside, hvor vi vil lægger eventuelle opdateringer ud.

Venlig hilsen

Jakob Stubgaard, Rektor


7. marts 2020

Studieture

På skolen holder vi øje med udviklingen af Corona-virus og følger til enhver tid Udenrigsministeriets rejsevejledninger, se mere her. I tilfælde af ændringer eller aflysninger af studieture, vil der straks komme information til forældre og elever. 

Ved spørgsmål så kontakt skolen.

Generelle forholdsregler som gælder for alle elever og ansatte

  • Beskyt dig selv og andre bl.a. ved at sørge for god håndhygiejne

  • Såfremt du som elev på skolen bor sammen med dine forældre eller andre samboende, og disse er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder siden 2. marts 2020, skal du holde dig hjemme i 14 dage efter forældrenes/den samboendes hjemkomst. Dette uanset, at du ikke selv har været i et af de særlige risikoområder. Se aktuelle risikoområder her

  • Det samme gælder for medarbejderne, hvis de er samboende med personer, der er kommet hjem fra et risikoområde siden 2.marts.

  • Endeligt gælder den samme forholdsregel naturligvis for både elever og medarbejdere, hvis man selv er kommet hjem fra et risikoområde siden 2.marts. Vi er dog ikke bekendt med, at der skulle være tilfælde heraf.

Hvis man er i tvivl bedes man kontakte skolen.

Vurderingen af, hvilke foranstaltninger der er relevante, vil kunne ændre sig over de kommende dage og uger.

I øvrigt henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Listen over risikoområder vil blive opdateret dagligt af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen og kan ses på Sundhedsstyrelsens særlige informationsside om COVID-19