Rygeforbud

Rygeregler for Vordingborg Uddannelsescenter

Personale, gæster og andre

  • Der er totalt rygeforbud på hele VU’s område – inde og ude!
  • Hvis ansatte overtræder centrets rygeforbud, medfører det en tjenstlig påtale
  • Personer, der regelmæssigt færdes på centret, vil ved gentagne overtrædelser af rygeforbuddet blive forment adgang til centret
  • Alle ansatte bør påtale gæsters ulovlige rygning

Centerledelsen