Lærere

Amjed Farooq Afzal (AA), Lærer
Fysik, Informatik, Matematik
Anne Mette Illemann Ziegler (AM), Lærer
Dansk, Spansk
Orlov - Studievejleder og kursusleder
Anne Sophie Nøhr Geil (ASG), Lærer
Musik, Psykologi
Årsvikar
Åse Uttenthal (AAU), Lærer
Biologi, Bioteknologi
Bettina Polke Kaliebe (KL), Lærer
Dramatik, Religion, Tysk
Tillidsrepræsentant
Bjarne Wessel (BW), Uddannelsesleder
Astronomi, Fysik, Matematik
Matematikvejleder
Bjørn Wiinstedt Clausen (BC), Lærer
Fysik, Kemi
Bodil Witus Nielsen (BWN), Lærer
Kemi
Pædagogikum i skoleåret 20-21
Brian Olszak (BOL), Lærer
Biologi, Bioteknologi, Kemi
Camilla Hjortboe (CHJ), Lærer
Historie, Kemi
Chano Birkelind (CBI), Lærer
Fysik, Matematik
Charlotte Tørngren (CHT)
Kemi
Vikar
Christian Romme Vaupel (CV), Lærer
Engelsk, Musik
Christian Selling (CS), Lærer
Erhvervsøkonomi, Samfundsfag, Tysk
Christian Vilhelm Vangsgaard Bender (CBE), Lærer
Engelsk
Vikar
Christina Olsson (CO), Lærer
Historie, Spansk
Christine Brink (CB), Lærer
Engelsk, Fransk
Tutor for udenlandske elever.
Cille Holm Tandrup (CT), Lærer
Dansk, Mediefag
Eline Andreasen (EA), Lærer
Dansk, Religion
Læsevejleder og studievejleder
Tlf. 22 10 45 89
Erik Ibsen Rømer (EI), Lærer
Biologi, Bioteknologi, Samfundsfag
Studievejleder og kursusleder
Tlf. 22 75 70 74
Frederik Sorgenfrey (FS), Lærer
Engelsk, Historie
International koordinator
Gitte Rye (GRN), Lærer
Billedkunst, Fransk
Hans-Henrik Pedersen (HH), Lærer
Idræt, Psykologi, Samfundsfag
Helene Holbek Leganger Berg (HBE), Lærer
Engelsk, Oldtidskundskab
Tutor for udenlandske elever
Henning Kristensen (HK), Uddannelsesleder
Dansk, Historie, Mediefag
Information og pressekontakt
Tlf. 21 63 32 77
Henriette Lundbye Petersen (HLP), Lærer
Biologi, Bioteknologi, Naturgeografi
Ida Louise Ege (ILE), Lærer
Engelsk
Læsevejleder
Jens Heiberg Plovdrup (JP), Lærer
Dansk, Filosofi
Jeppe Mordhorst (JM), Lærer
Biologi, Bioteknologi, Idræt
Jesper Knud Jansson (JJ), Lærer
Idræt, Naturgeografi
Kenneth Handberg (KHA), Lærer
Biologi, Bioteknologi, Kemi, Matematik
Kristian Zacho (KRZ), Lærer
Historie, Idræt
Årsvikar - orlov i skoleåret 2020-2021
Lars Kvist Jørgensen (LK), Lærer
Biologi, Historie
Studievejleder
Tlf. 20 19 24 10
Lars Rostgaard Toft (LT), Lærer
Historie, Naturgeografi
Line Guntoft Riiskjær (LGR), Lærer
Engelsk, Psykologi
Line Skotte (LSK), Lærer
Fysik, Matematik
Lisbeth Benedikte Jørgensen (LBJ), Lærer
Tysk
Årsvikar
Lisbeth Christensen (LCH), Lærer
Biologi, Idræt
Årsvikar
Lise Bach (LB), Lærer
Fysik, Matematik
Liv Østerlund Schultz (LSC), Lærer
Dansk, Spansk
Årsvikar
Lone Daugaard Andersen (LDA), Lærer
Billedkunst, Dansk, Religion
Mads Gelting (MGE), Lærer
Religion, Samfundsfag
Maria Landkildehus Christensen (MLC), Lærer
Dansk, Tysk
Pædagogikum i skoleåret 20-21
Maria Mæchel Fritzen (MMF), Lærer
Naturgeografi, Samfundsfag
Årsvikar
Marie Barslev (MBA), Lærer
Dansk, Historie
Marie Louise Petersen (MLP), Lærer
Dansk, Spansk
Årsvikar
Max Wilken (MWI), Lærer
Matematik
Mette Abildgaard (MA), Vicerektor
Naturgeografi
Tlf. 20 63 31 57
Mette Smit Kehl (MKE), Lærer
Engelsk, Oldtidskundskab
Mette Stær (MST), Lærer
Matematik
Michael Langgaard Olesen (OL), Lærer
Astronomi, Fysik, Matematik
Matematikvejleder
Naja Mandrup Sørensen (NMA), Lærer
Engelsk, Oldtidskundskab
Nicolai Friis Lundsgaard (NFL), Lærer
Dansk, Musik
Rasmus Erhardsen (RE), Lærer
Historie, Idræt
Rune Bredahl Rasmussen (RBR), Lærer
Samfundsfag, Spansk
Sidsel Marie Hansen (SIH), Lærer
Historie, Idræt
Årsvikar
Simon Beierholm (SBE), Lærer
Dansk, Religion
Årsvikar
Sine Maria Frimann (SF), Lærer
Dansk, Historie
Stefan Brun Pedersen (SBP), Lærer
Religion
Årsvikar
Torben Lehn (TL), Lærer
Historie, Samfundsfag
Tove Niclasen (TN), Lærer
Latin, Oldtidskundskab, Tysk
Trine Vilstrup Husby (HU), Lærer
Dramatik, Engelsk
Troels Hjort Lassen (HL), Lærer
Historie, Idræt
Zenia Menzer (ZM), Lærer
Dansk, Psykologi