Lærere

Amjed Farooq Afzal (AA), Lærer
Fysik, Informatik, Matematik
* Mette Abildgaard (MA), Kst. rektor
Naturgeografi
Tlf. 20 63 31 57
Anne Mette Illemann Ziegler (AM), Lærer
Dansk, Spansk
Studievejleder og læsevejleder
Tlf. 22 10 45 89
Åse Uttenthal (AAU), Lærer
Biologi, Bioteknologi
Benedikte Obelitz (BOB), Lærer
Dansk
Årsvikar
Bettina Polke Kaliebe (KL), Lærer
Dramatik, Religion, Tysk
Tillidsrepræsentant
Bjarne Wessel (BW), Uddannelsesleder
Astronomi, Fysik, Matematik
Matematikvejleder
Bjørn Wiinstedt Clausen (BC), Lærer
Fysik, Kemi
Bodil Witus Nielsen (BWN), Lærer
Bioteknologi, Kemi
Årsvikar
Brian Olszak (BOL), Lærer
Biologi, Bioteknologi, Kemi
Camilla Kaufmann (CKA), Lærer
Dansk
Gymnavisen, Årsvikar
Christian Romme Vaupel (CV), Lærer
Engelsk, Musik
Christian Selling (CS), Lærer
Erhvervsøkonomi, Samfundsfag, Tysk
Christina Olsson (CO), Lærer
Historie, Spansk
Christine Brink (CB), Lærer
Engelsk, Fransk
Tutor for udenlandske elever.
Cille Holm Tandrup (CT), Lærer
Dansk, Mediefag
Orlov i skoleåret 2018-2019
Eline Andreasen (EA), Lærer
Dansk, Religion
Erik Ibsen Rømer (EI), Lærer
Biologi, Bioteknologi, Samfundsfag
Studievejleder og kursusleder
Tlf. 22 75 70 74
Frederik Sorgenfrey (FS), Lærer
Engelsk, Historie
International konsulent
Gitte Rye (GRN), Lærer
Billedkunst, Fransk
Hans Jørgen Klarskov Mortensen (KM), Lærer
Dansk, Engelsk
Hans-Henrik Pedersen (HH), Lærer
Idræt, Samfundsfag
Helene Holbek Leganger Berg (HBE), Lærer
Engelsk, Oldtidskundskab
Tutor for udenlandske elever
Helle Knudsen (HKN), lærer
Dansk
Årsvikar
Henning M. Kristensen (HK), Uddannelsesleder
Dansk, Historie, Mediefag
Information og pressekontakt
Tlf. 21 63 32 77
Henriette Lundbye Petersen (HLP), Lærer
Biologi, Bioteknologi
Ida Louise Ege (ILE), Lærer
Engelsk
Læsevejleder
Jeanette Marie Axelsen (JA), Lærer
Dansk, Matematik
Jens Heiberg Plovdrup (JP), Lærer
Dansk, Filosofi
Jeppe Mordhorst (JM), Lærer
Biologi, Bioteknologi, Idræt
Jesper Knud Jansson (JJ), Lærer
Idræt, Naturgeografi
Jochen Mertens (JME), Lærer
Oldtidskundskab, Tysk
Årsvikar
Kenneth Handberg (KHA), Lærer
Biologi, Bioteknologi, Kemi, Matematik
Lars Kvist Jørgensen (LK), Lærer
Biologi, Historie
Studievejleder
Tlf. 20 19 24 10
Lars Rostgaard Toft (LT), Lærer
Historie, Naturgeografi
Line Guntoft Riiskjær (LGR), Lærer
Engelsk, Psykologi
Lise Bach (LB), Lærer
Fysik, Matematik
Lone Daugaard Andersen (LDA), Lærer
Billedkunst, Dansk, Religion
Mads Gelting (MGE), Lærer
Religion, Samfundsfag
Marie Barslev (MBA), Lærer
Dansk, Historie
Mette Baunøe (MB), Lærer
Engelsk, Mediefag
Mette Smit Kehl (MKE), Lærer
Engelsk, Oldtidskundskab
Årsvikar
Mette Stær (MST), Lærer
Matematik
Michael Langgaard Olesen (OL), Lærer
Astronomi, Fysik, Matematik
Matematikvejleder
Mogens Høher Ovesen (MO), Lærer
Historie, Idræt
Naja Mandrup (NMA), Lærer
Engelsk, Oldtidskundskab
Orlov i skoleåret 2018-2019
Nicolai Friis Lundsgaard (NFL), Lærer
Dansk, Musik
Nicolaj Rasmussen Christiansen (NC), Lærer
Historie, Samfundsfag
Ole Reinhold Skou (OS), Lærer
Matematik
Per Thrane (PT), Lærer
Latin, Oldtidskundskab, Tysk
Peter Fursund (PFU), Lærer
Historie, Psykologi
Årsvikar
Rasmus Erhardsen (RE), Lærer
Historie, Idræt
Rune Bredahl Rasmussen (RBR), Lærer
Samfundsfag, Spansk
Sandra Holm (SHO), Lærer
Spansk
Årsvikar
Simon Haarder (SHA), Lærer
Biologi
Årsvikar
Sine Maria Frimann (SF), Lærer
Dansk, Historie
Orlov skoleåret 18/19
Torben Lehn (TL), Lærer
Historie, Samfundsfag
Tove Niclasen (TN), Lærer
Latin, Oldtidskundskab, Tysk
Trine Vilstrup Husby (HU), Lærer
Dramatik, Engelsk
Troels Hjort Lassen (HL), Lærer
Historie, Idræt
Zenia Menzer (ZM), Lærer
Dansk, Psykologi