Legat

Vordingborg Gymnasiums Legatforening

Foreningens formål er at yde støtte til økonomisk vanskeligt stillede elever fra Vordingborg Gymnasium og således medvirke til videre uddannelse. På trods af den offentlige uddannelsesstøtte er der for en del studerende behov for økonomisk hjælp. Et økonomisk tilskud fra Legatforeningen kan muliggøre et studieprojekt, et uddannelsesforløb, en studierejse eller anden uddannelsesrelateret plan.

Foreningens midler kommer som tilskud fra private firmaer og banker. Derudover har foreningen medlemmer, der via deres kontingenter bidrager med penge.

Medlemskontingentet er yderst beskedent: kr. 200,- pr. år. Vi håber, at rigtig mange vil bidrage til at elever, nuværende eller tidligere, kan få en økonomisk håndsrækning.

Medlemskab kan tegnes via:
Nordea reg. 0040 konto nr. 4403903901

Foreningens bestyrelse består af følgende personer: Ingrid Eriksen, Nr. Alslev, Anders Stoltenberg, Lundby, Hans-Henrik Petersen, Vordingborg, Hanne-Merete Andersen, Stege, Elisabeth Schjørring, Vordingborg samt Rektor og repræsentant for lærerkollegiet ved Vordingborg Gymnasium: Mette Abildgaard og Anne Mette Ziegler (formand).

I 2018 modtog følgende legat:
Nina Hamburger, student fra 2016
Laura Jørgensen, student fra 2014
Andreas Pommer, student fra 2016
Emelie Olsen, student fra 2013
Signe Jensen, student fra 2013

For at komme i betragtning skal der indsendes en begrundet ansøgning på nedenstående ansøgningsskema. For at komme i betragtning skal der foreligge en situation, hvor det er af væsentlig betydning for ansøgerens videre uddannelsesforløb.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 20. maj 2020

Ansøgningsskema til Legatforeningen


Legatbogen

Link til andre legater du evt. kan søge: Legatbogen