Oldtidskundskab

I old lærer man om den græske og den romerske oldtid. Filosoffer som Sokrates, Platon og Cicero kommer med deres bud på livets store spørgsmål, mens helte som Achilleus, Hektor og Odysseus slås om byen Troja og den smukke Helene.

Vi ser på grækernes og romernes kunst og arkitektur, som siden er blevet et forbillede for al europæisk kunst i gennem flere århundreder, og ikke mindst beskæftiger vi os med den måde, som de græske og romerske tekster har formet hele vores måde at tænke på.