Introudvalget

Kommissorium for Introudvalget

Udvalget består af 2 medlemmer valgt af Pædagogisk Forum.

Formålet med intro udvalget er:

  • At planlægge introdage sammen med skolen introelever
  • At udvælge introelever for de nye klasser
  • At afholde en planlægningsdag sammen med introeleverne
  • At holde opsyn med introdagenes forløb
  • At planlægge og afholde aktivitetsdagen på Oringe 
  • At evaluere årets introdag