Administration - TAP

Bettina Lundgaard (LU), Administration
Skema, Læreradministration, Eksamen
Hans-Christian Falch Horn (HFH), Lærerkøkken/bogdepot/IT
Karin Jensen (JE), Administration
Økonomi, Løn & Personale
Karina Krogh (KK), Administration
Hjemmeside, Information, Bogdepot, Tilsyn med biblioteket, Elevadministration
Lene Nielsen (LN), Administration
Økonomi, Løn & Personale
Leni Winther (LW), Administration
SU/Befordring, Lokaleudlejning, Elevadministration
Niels Odgaard (NO), Pædagogisk værksted
Kopiering, opsætning af tryksager
Troels Rasmussen (TOR), IT
IT-afdelingen - 2.59