Medlemmer

Bestyrelsen ved Vordingborg Gymnasium & HF

 Repræsentant for UCSJ:  Michael Jungfalk - Formand
 mju@pha.dk
 Kommunerepræsentant:  Kirsten Overgaard
 Repræsentant for skolelederne:  Anne-Marie Jacobsen
 Repræsentant for Vordingborg Erhvervsforening:  Christian Brix-Hansen
 Valgt ved selvsupplering:  Dorthe Wille-Jørgensen
 Valgt ved selvsupplering:  Andreas Linsdell
 Medarbejderrepræsentant m. stemmeret:  Bettina Polke Kaliebe
 Medarbejderrepræsentant u. stemmeret:  Karina Krogh
 Elevrepræsentant m. stemmeret:  Oscar Maloney 3b
 Elevrepræsentant u. stemmeret:  Bjarke Ziegler G6
 Sekretær:  Rektor Ib Brøkner Christiansen